Základní škola Vítězství
Vítězství
Základní škola Vítězství

Mariánské Lázně

vize

Hlavní vize naší školy

 • zaručit podnětné prostředí
 • kvalitní výuka speciálních pedagogů a asistentů pedagoga
 • maximální individuální péče
 • podpora a rozvoj jednotlivce podle individuálních vzdělávacích potřeb

 

Základní cíle školy

 • rozvíjet osobnost každého žáka se zřetelem na jeho individuální schopnosti a dovednosti
 • poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání
 • vytvořit podmínky pro další vzdělávání a uplatnění v dalším životě
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, zodpovědné osobnosti, které znají a plní své povinnosti a práva
 • rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a přírodě
 • učit žáky pečovat a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti, reálné možnosti a uplatňovat je spou se získanými vědomostmi v dalším profesním i soukromém životě

 

Chceme, aby naše škola byla pro žáky místem, které je motivuje ke kvalitnímu prožití vlastního života, k dobrým mezilidským vztahům.

Doufáme, že přispějeme k tomu, aby se žáci mohli úspěšně zařadit do dalšího stupně vzdělávání podle svých schoností a přání.

Vytváříme prostředí, kde se děti cítí bezpečně a spokojeně.

Snažíme se, aby žáci vynikali v těch oblastech, které je baví a zajímají, ale také se se ctí vyrovnali s těmi oblastmi vzdělávání, které jsou pro ně obtížnější.